Ukończenie szkolenia E-Warsztaty Wdrożeniowe

certyfikat_e_warszaty_big