Ukończenie szkolenia Księga Handlowa

certyfikat_kh_big