Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje księgowe

Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatami księgowymi, które dają nam uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikatów poświadczających ukończenie kursów dotyczących CDN OPTIMA

certyfikat-01
certyfikat-03
certyfikat-02