Prowadzenie pełnej księgowości

Oferujemy prowadzenie pełnej księgowości, która jest znakomitym sposobem na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych. Szczególną popularnością cieszy się ona w większych firmach, ponieważ pozwala na bardzo precyzyjne prowadzenia finansów. Co istotne, pełna księgowość to tak naprawdę prowadzenie księgi rachunkowej, która jest w niektórych przypadkach wręcz obowiązkowa. Nasze biuro sprawi, że zrozumieją Państwo sposób działania ksiąg rachunkowych, a także ułatwimy zarządzanie firmą za sprawą przejrzystych rozliczeń.

 

Na czym polega pełna księgowość?

Za sprawą ksiąg rachunkowych jesteśmy w stanie uzyskać transparentne dane dotyczące przychodów i rozchodów. Wykorzystywane jest to naturalnie przez organy państwowe w celu kontroli, ale także osoby fizyczne, które chcą uzyskać informacje o sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa. Jest to niezwykle przydatne chociażby podczas pozyskiwania inwestorów.

Na pełną księgowość składają się dziennik, księga główna oraz księga pomocnicza. Jeżeli chodzi natomiast o podmioty zobligowane do jej prowadzenia, to są to przede wszystkim:

  • spółki handlowe,
  • spółki cywilne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • jednostki funkcjonujące na zasadach prawa bankowego,
  • samorządy,
  • jednostki, których działanie oparte jest na
  • subwencjach i dotacjach,
  • jednostki i zakłady budżetowe.

 

paragon trzymany w dłoni

Kiedy prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe?

Prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkiem każdej firmy, która uzyskała przychód w wysokości 2 milionów euro w ciągu roku. Wartość w złotówkach jest wyliczana zgodnie z kursem NBP. Dla przykładu, w 2023 roku była to kwota 9 654 400 zł.

Do prowadzenia pełnej księgowości są również zobowiązane konkretne podmioty – spółki handlowe, cywilne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjne, komandytowe oraz jednostki działające na zasadach prawa bankowego lub działalności ubezpieczeniowej. W ich przypadku uzyskiwane roczne przychody nie mają znaczenia – mogą mieć dowolną wartość.

 

Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi wzorami. Powinny one zawierać konkretne elementy – ich brak wiąże się z wieloma konsekwencjami w razie kontroli przez instytucje państwowe. W księgach rachunkowych muszą znaleźć się informacje o wszelkich wydatkach oraz przychodach z działalności operacyjnej firmy. Umieszcza się w nich też dane po wynagrodzeniach pracowników, czynszach, zobowiązaniach kredytowych itd. Wszystkie te informacje pozwalają na szybkie określenie ogólnej kondycji firmy – zarówno przez organy państwowe, jak i klientów czy kontrahentów.

Działamy jako biuro księgowe w Warszawie blisko Mokotowa – na Ursynowie. Współpracujemy przede wszystkim z przedsiębiorcami, którzy potrzebują pomocy w poprawnym dopełnieniu formalności. Na bieżąco uzupełniamy dla nich księgi rachunkowe, dbając o odpowiedni układ poszczególnych informacji.

Zapraszamy do współpracy z naszym biurem.